+
Wassenaarstraat Home / Over de buurt / Historie / Wassenaarstraat

door Tini van Rooy Wat doet een zeeheld in de Gildebuurt?

Hier willen wij een antwoord geven op een veel gestelde vraag: Wat is een wassenaar? Is dat een beroep?
Een vraag die je meermalen hoort en die je jezelf ook wel eens gesteld zult hebben.
Nu hier is het antwoord: Een wassenaar is een beroep dat niet bestaat.
Waar komt dan die naam Wassenaarstraat vandaan?

De woningbouwvereniging “Helpt uzelf door samenwerking” was een protestantse vereniging die woningen wilde bouwen voor, u raadt het al, protestanten. Rond 1920 werden grote woningbouwplannen uitgevoerd, voornamelijk door Philips en door de katholieke woningbouwverenigingen. Maar wat als je protestant was en niet bij Philips werkte?
Door de groei van het overwegend katholieke Eindhoven kwamen er steeds meer andersdenkenden naar de stad, deze woningbouwvereniging moest hiervoor een oplossing bieden. In Woensel werd ruimte gevonden en men begon met de bouw van een aantal woningen in een nieuw aan te leggen straat, die natuurlijk een naam moest krijgen.

Nu was het in die tijd de gewoonte dat de directeur van Gemeentewerken, Kools, de straatnamen bedacht en die als voorstel indiende bij de hoofdambtenaar van de afdeling bevolking, Obbens. Obbens beoordeelde de voorstellen van Kools voordat hij ze aan de gemeenteraad voordroeg. Hij mocht ook zelf voorstellen doen.

Gebruik makend van dit recht stelde Obbens de naam Slagerstraat voor. Maar Kools voelde zich gepasseerd en stelde Wassenaarstraat voor, hij vond dat deze straat zich niet in de ambachtenbuurt bevond maar in de Zeeheldenbuurt. De gemeenteraad was het hier mee eens en de naam Wassenaarstraat werd vastgesteld.

De woningbouwvereniging groeide en er was weer een straatnaam nodig.
Kools stelde Evertsenstraat voor maar de gemeenteraad was tot een ander inzicht gekomen, de straat moest toch een ambachtsnaam krijgen, deze lag eerder in de Gildebuurt dan in de Zeeheldenbuurt. Nu werd het oude voorstel van Obbens van stal gehaald, het werd de Slagerstraat. Het voorstel om de Wassenaarstraat dan ook maar te hernoemen haalde het niet, voornamelijk door tegenstand van Obbens die weerstand van de bevolking als argument aanvoerde maar waarschijnlijk opzag tegen een hoop werk die deze verandering zou opleveren voor zijn afdeling.

En hiermee ontstond de vraag: Wat doet een zeeheld in de Gildebuurt? En wie was die Wassenaar?

Nu was het in die tijd de gewoonte dat de directeur van Gemeentewerken, Kools, de straatnamen bedacht en die als voorstel indiende bij de hoofdambtenaar van de afdeling bevolking, Obbens. Obbens beoordeelde de voorstellen van Kools voordat hij ze aan de gemeenteraad voordroeg. Hij mocht ook zelf voorstellen doen.

Gebruik makend van dit recht stelde Obbens de naam Slagerstraat voor. Maar Kools voelde zich gepasseerd en stelde Wassenaarstraat voor, hij vond dat deze straat zich niet in de ambachtenbuurt bevond maar in de Zeeheldenbuurt. De gemeenteraad was het hier mee eens en de naam Wassenaarstraat werd vastgesteld.

De woningbouwvereniging groeide en er was weer een straatnaam nodig.
Kools stelde Evertsenstraat voor maar de gemeenteraad was tot een ander inzicht gekomen, de straat moest toch een ambachtsnaam krijgen, deze lag eerder in de Gildebuurt dan in de Zeeheldenbuurt. Nu werd het oude voorstel van Obbens van stal gehaald, het werd de Slagerstraat. Het voorstel om de Wassenaarstraat dan ook maar te hernoemen haalde het niet, voornamelijk door tegenstand van Obbens die weerstand van de bevolking als argument aanvoerde maar waarschijnlijk opzag tegen een hoop werk die deze verandering zou opleveren voor zijn afdeling.

En hiermee ontstond de vraag: Wat doet een zeeheld in de Gildebuurt? En wie was die Wassenaar?

 

 

Baron Jacob van Wassenaer Obdam

Geboren 1610, overleden 1665.

In dienst bij de staat, aanvankelijk als Cavalerist, later benoemd als  Admiraal. Met zijn schip “De Eendragt” was hij vooral actief in de Oostzee.

Wassenaer overleed bij een ontploffing in de kruidkamer van dit schip. Hij heeft een praalgraf in de grote kerk van Den Haag.  Dit is een zgn. cenotaaf, een graf zonder lijk. Van Wassenaer kreeg een zeemansgraf.