+
Buurtmonitor Home / Over de buurt / Buurtmonitor


  • Kerngegevens
  • Bevolking
  • Woningen
  • Economie

Jaar Gildebuurt Stadsdeel Woensel-Zuid Eindhoven
Aantal inwoners 2015 1.622 37.903 223.220
% 0 – 14 jarigen 2015 7,3 12,5 15,1
% 15 – 64 jarigen 2015 71,0 69,5 88,5
% 65 + jarigen 2015 21,8 18,0 16,5
Aantal woningen 2015 872 18.863 104.287
Oppervlakte (hectare) 2014 21 825 8.885
Omgevingsadressendichtheid 2014 2.902
Stedelijkheid 2014 Zeer sterk stedelijk

Aantal inwoners per 1 januari 2015

Gildebuurt Stadsdeel Woensel-Zuid Eindhoven
0-4 jarigen
5-9 jarigen
10-14 jarigen
15-19 jarigen
20-24 jarigen
25-29 jarigen
30-34 jarigen
35-39 jarigen
40-44 jarigen
45-49 jarigen
50-54 jarigen
55-59 jarigen
60-64 jarigen
65-69 jarigen
70-74 jarigen
75-79 jarigen
80-84 jarigen
85-89 jarigen
90-94 jarigen
95+ jarigen
Absoluut In %
48 3,0
37 2,3
33 2,0
79 4,9
268 16,5
200 12,3
141 8,7
90 5,5
68 4,2
71 4,4
64 3,9
77 4,7
93 5,7
99 6,1
88 5,4
77 4,7
61 3,8
21 1,3
6 0,4
1 0,1
In %
4,7
4,1
3,7
4,7
10,4
11,1
9,1
7,0
6,3
5,9
5,5
4,9
4,6
4,6
3,8
3,7
3,1
0,7
0,7
0,2
In %
5,2
5,0
4,9
5,4
8,1
8,7
7,8
7,1
6,9
6,9
6,7
5,8
5,1
5,0
3,8
3,2
2,5
0,6
0,6
0,1

Inwoners naar etniciteit per 1 januari 2015

Gildebuurt Stadsdeel Woensel-Zuid Eindhoven
Autochtoon
Westers allochtoon
Niet westers allochtoon
wv Turks
wv Marokkaans
wv Surinaams
wv Antilliaans
wv Overig
Absoluut In %
1,014 62,5
273 16,8
59 3,6
50 3,1
19 1,2
13 0,8
194 12,0
In %
60,4
14,3
7,7
3,6
1,9
1,4
10,6
In %
68,2
13,3
4,6
2,6
1,7
1,2
8,3

Een autochtoon is een persoon van wie beide ouders in Nederland zijn geboren.
Een allochtoon is een persoon van wie een of beide ouders in het buitenland zijn geboren. Zijn beide ouders in verschillende landen geboren, wordt het geboorteland van de moeder als als leidend gezien.
Tot de westerse allochtonen behoren die personen waarvan een of beide ouders zijn geboren in een van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië, of Indonesië of Japan.
Tot de niet westerse allochtonen behoren die personen waarvan een of beide ouders zijn geboren in een van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië(exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.

Bewoonde adressen naar type per 1 januari 2015

Gildebuurt Stadsdeel Woensel-Zuid Eindhoven
Adres met
1 volwassene
2 volwassenen zonder kind(eren)
1 volwassene met kind(eren)
2 volwassenen met kind(eren)
Overige adressen
Absoluut In %
402 48,4
251 30,2
41 4,9
56 6,7
81 9,7
In %
45,4
26,4
6,1
15,3
6,9
In %
37,8
28,4
6,7
21,6
5,5

Aantal woningen per 1 januari 2015

Gildebuurt Stadsdeel Woensel-Zuid Eindhoven
Aantal woningen
Huurwoningen
Koopwoningen
Eengezins, geschakeld of
halfvrijstaand
Eengezins tussenwoning
Eengezins vrijstaand
Totaal eengezinswoningen
Meergezinswoningen
Bouwjaar voor 1945
Bouwjaar 1945 – 1969
Bouwjaar 1970 – 1999
Bouwjaar 2000 en later
% Corporatiewoningen
WOZ waarde (x € 1000)
872
Absoluut In %
532 61
340 39
87
223
6
316 36
502 64
262 30
298 34
260 30
52 6
38
172
18.863
In %
63
37
50
50
14
38
36
12
49
Absoluut
170
104.287
In %
52
48
64
36
15
32
39
14
39
Absoluut
204

% corporatiewoningen: Onder corporatiewoning verstaan we een woning die in het bezit is van een woningcorporatie.

Werkgelegenheid, werkloosheid en inkomen

Jaar Gildebuurt Stadsdeel Woensel-Zuid Eindhoven
Aantal vestigingen 2014 192 2.460 19.057
Aantal werkzame personen (zonder uitzendkrachten) 2014 843 19.854 143.417
Potentiële Beroepsbevolking (15 – 64 jarigen 1.151 26.327 152.811
Niet-werkende werkzoekenden 2014 97 2.560 12.732
Gemiddeld persoonlijk inkomen per inkomensontvanger (x € 1000) 2014 26,2 26,8 30,6
Gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen (x € 1000) 2014 26,5 27,4