+
Buurtcontracten Home / Over de buurt / Buurtcontracten

Buurtcontract

Buurtcontracten zijn er voor alle buurten die extra aandacht nodig hebben: de actiegebieden.
In 2016 is de opzet van de buurtcontracten veranderd. In het gebiedsprogramma staan de hoofdlijnen beschreven van de belangrijkste ontwikkelingen en kansen voor de periode 2015-2019. In het buurtcontract worden hieruit per jaar ca. 3 punten gelicht waarop de focus dat jaar komt te liggen. Het buurtcontract geeft aan wát elke organisatie wáár en wannéér in de wijk gaat doen om de leefbaarheid in de buurt te vergroten. De gemeente en de woningcorporaties hebben samen de regierol in de totstandkoming van de buurtcontracten. Naast de (professionele) partnerorganisaties nemen de bewonersorganisaties deel aan voorbereiding en de overlegstructuren die de voortgang van de buurtcontracten volgen. Met de buurtcontracten wil de gemeente niet alleen de acties in de wijk bundelen, maar ook dat de bewoners zich meer betrokken voelen bij hun buurt en dat hun invloed op wat er in de buurt gebeurt, groter wordt. 2019 is een overgangsjaar. In 2020 komt er een nieuwe werkwijze.

Buurtcontracten 2019 voor Woensel Zuid

De activiteiten die in 2019 in Woensel-Zuid worden uitgevoerd, staan beschreven in buurtcontracten. In een buurtcontract spreken diverse organisaties die in de buurt actief zijn, de gemeente én bewoners, met elkaar af wat zij dit jaar in de buurt gaan doen. Daarmee is voor alle bewoners, maar ook voor alle betrokken organisaties duidelijk wat ze van elkaar mogen verwachten.

In totaal worden dit jaar buurtcontracten gesloten voor 19 Eindhovense actiegebieden.

Meer informatie
Klik op de link hieronder voor het buurtcontract zelf
Buurtcontract Oud-Woensel