Scholen

De Driestam

De Driestam is sinds augustus 2007 in de huidige nieuwbouw aan de Schoenmakerstraat gehuisvest.

De school staat al sinds 1926 op deze plek. Het oude gebouw is in 2006 afgebroken en opnieuw gebouwd met 5 clusters, verdeeld over verschillende verdiepingen. Op 1 oktober 2015 wordt de school door 404 kinderen bezocht. Dit aantal is stabiel. De school heeft 17 groepen, verdeeld over 7 onder-, 4 midden- en 6 bovenbouwgroepen.

De Driestam is een jenaplanschool en werkt volgens de principes van Peter Petersen. De vier basisactiviteiten zijn gesprek, werk, spel en viering. De school werkt met heterogene stamgroepen. Doel hiervan is om van elkaar te leren, een keer de jongste en een keer de oudste in de groep te zijn. In de clusters kan dit nog breder getrokken worden, omdat daar 3 of 4 leeftijdsgroepen elkaar ontmoeten en samenwerken. De Driestam hanteert zowel de basisprincipes als uitgangspunten van het jenaplanonderwijs, waarbij het doel van de school is: het kind begeleiden op de weg naar volwassenheid, zodat het als een zelfstandig denkend en handelend mens zijn eigen weg kan gaan.

De Driestam is lid van de Nederlandse Jenaplanvereniging.

Fontys

De Fontys hogeschool bevindt zich vlak bij de Gildebuurt op het Fontys terrein De Rachelsmolen. Ze zijn momenteel met grondige moderniseringen aan de campus bezig. Zie de bijlagen.

Bijlagen