Parkeren

In de Gildebuurt kunt u op sommige plekken gratis parkeren. Op andere plekken moet u betalen.

De gebieden voor betaald parkeren zijn onlangs uitgebreid. Op de vernieuwde Woenselse Markt zijn nu alle parkeerplekken betaald, en ook aan de Montgomerylaan zijn nu meer betaalde parkeerplaatsen.

Overlast

Een gevolg van betaalde parkeerplekken is dat de gratis parkeerplaatsen vaak overvol zijn. Dit kan overlast veroorzaken bij bewoners en bedrijven.

Als u samen met uw wijk hiervan veel hinder heeft, kunt u bij de gemeente betaald parkeren aanvragen.

Betaald parkeren aanvragen

De gemeente voert betaald parkeren in als in de buurt een meerderheid van bewoners en bedrijven voorstander is. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld handtekeningen op te halen.

De gemeente organiseert vervolgens een informatiebijeenkomst, waar u ook uw vragen kunt stellen. Aan het einde van die bijeenkomst vult u een enquête in.

Het betaald parkeren wordt ingevoerd als de enquête door voldoende mensen is ingevuld, en als er voldoende draagvlak is voor invoering.

Vergunning

Bewoners in buurten waar parkeren betaald is, kunnen een parkeervergunning aanvragen bij de gemeente. Deze vergunning is alleen geldig in het gebied waar deze voor is afgegeven. U kunt er dus niet in heel Eindhoven mee parkeren.

Per huishouden kunt u maximaal twee vergunningen krijgen, met de voorwaarde dat er genoeg parkeerplaatsen zijn waarvoor een vergunning kan worden uitgegeven. Op de website van de gemeente kunt u opzoeken wat een parkeervergunning kost.

Bedrijven hebben recht op een bedrijfsvergunning.

Bezoekerspas

Met betaald parkeren in uw wijk betekent het niet dat uw visite op kosten wordt gejaagd. U kunt namelijk ook een bezoekerspas aanvragen. Met deze pas betaalt u 20 eurocent per uur voor parkeren, in plaats van €1,20, het tarief dat in de Gildebuurt geldt. U kunt uw bezoekers maximaal 100 uur per kwartaal tegen dit lagere tarief laten parkeren.

Meer informatie

Meer informatie over het aanvragen van betaald parkeren, of over de regels voor parkeervergunning, kunt u vinden op de website van de gemeente.

Daar kunt u ook de folder ‘Betaald parkeren in woonwijken’ downloaden.