+
Laatste HOV Update Home / HOV Nieuws / Laatste HOV Update
HOV Lijn

Laatste HOV Update

lees de laatste ontwikkelingen

LICHT AAN DE ANDERE KANT VAN DE TUNNEL

Door Arno Mulder & Patrick Smeets

Begin maart is de aanleg van de ongelijkvloerse kruising van de Montgomerylaan met de Ring in Eindhoven begonnen. Deze ongelijkvloerse kruising draagt bij aan een verbeterde verkeersdoorstroming op de ring van Eindhoven. De ringbaan wordt deels verdiept en ondertunneld aangebracht. Daarnaast zorgt de bovenliggende nieuwe HOV-baan (Hoogwaardige Openbaar Vervoersverbinding) parallel aan de Montgomerylaan voor een betere busverbinding met het station. De Montgomerylaan is met zo’n 60 bussen per uur de drukste bus-route van de stad Eindhoven

Momenteel zijn we in hoofdfase 3. Alle damwanden waren eind oktober aangebracht. Na het plaatsen van de damwanden is de waterkelder ontgraven en de onderwaterbeton gestort. Het uitharden van deze onderwaterbeton ging voorspoedig en half november is de kelder leeggepompt. In september is het HOV-dek met de busbaan op het maaiveld aangebracht (wanden-dak-methode). De bussen rijden vanaf half oktober over deze nieuwe busbaan.

Met kleine graafmachines is gegraven onder het HOV-dek. 13 november was er licht te zien aan de andere kant van de tunnel! Naast de vele technische uitdagingen heeft de realisatie van de HOV2 verbinding ook rekening te houden met omgevingsfactoren. Voor draagvlak in de omgeving organiseren we onder andere iedere week een informatie spreekuur en op 26 september hebben we de hele buurt uitgenodigd om de technische werkzaamheden in de bouwput te laten zien. Deze middag is door circa 100 bewoners bezocht. Het is goed om te zien dat er een grote betrokkenheid is in de omgeving.

Omdat ons werk op een belangrijk verkeersknooppunt van Eindhoven ligt hebben we te maken gehad met de verschillende evenementen in Eindhoven. Sommige evenementen gaan al jaren terug, zoals de Lichtjesroute. De Lichtjesroute is een evenement in Eindhoven die meerdere dagen duurt en vooral in de avonduren plaatsvindt. De bedoeling is dat je een route fietst langs de vele symbolen bestaande uit lichtjes. De lichtjesroute is een ode aan de bevrijding van Eindhoven in september 1944.

Dit jaar ging de route dwars over ons bouwterrein. Het evenement is goed verlopen Naast de lichtjesroute ligt ons werk ook midden in de route van de marathon van Eindhoven. De busbaan is door de marathon geopend.

De afgelopen  periode zijn we verder gegaan met het volledig uitgraven van de bouwput, betonwerk van de eerste vloermoten en het betonwerk vloer en waterkelder.

De waterkelder is het diepste punt van de onderdoorgang, een kelder die onder de rijvloer ligt. Bij een regenbui verzamelt het water zich daar en wordt door middel van pompen naar het riool gebracht.

In de barre omstandigheden door sneeuw, ijs en wind en, met een gevoelstemperatuur ver onder nul, is gewerkt aan de vloeren. De vloer onder het HV-dek waar al een tijdje de bussen over rijden is op 1 van de koudste dagen de rijvloer gestort voor het verkeer van de ring.

Komende weken staan on het teken van de betonnen wanden. Hiervoor gebruiken we bekistingspanelen die we zelf hebben ontworpen en gemaakt bij de vakopleiding in Mierlo. Er zijn beslist vakmensen met ervaring nodig om dit specialistisch bekistingswerk te kunnen uitvoeren. Maar ook leerlingen en jonge krachten zijn nodig om de teams compleet te maken. Zo doen ze kennis op en op den duur voldoende vakbekwaam om later zelfstandig aan de slag te kunnen en eventueel door te groeien tot voorman of uitvoerder.

In het voorjaar verwachten we de wanden van de tunnelbak klaar te maken zodat het dek naast de busbaan verbreed kan worden. Bestrating en wegverloop aan de noord-zijde zal langzaam zijn definitieve vorm krijgen.

In de zomer. Nadat de damwanden verwijderd zijn, plaatsen we de rest van het geluidsscherm en maken we de onderdoorgang klaar voor gebruik door onder andere asfalt, verlichting en pompinstallatie.

Comments are closed