+

Schoonmaak actie 15 april

Schoonmaakactie op zondag 15 april van 10.00-14.00u

Wij bieden u de mogelijkheid om afgedankte spullen kwijt te kunnen. Kijk dus op zolder of in de
schuur en breng de spullen die u kwijt wilt naar de Bakkerstraat zijde Verwerstraat!

Het is weer een hele tijd geleden ( oktober 2013) dat er een flinke schoonmaakactie in de Gildebuurt georganiseerd werd. Welnu op zondag 15 april gaat het weer gebeuren. Waarom op zondag zult u misschien denken? Dat komt omdat de gemeente altijd een planning en afspraken maakt een jaar daarvoor om op zaterdag dit soort acties te ondernemen. Na gezeur vanuit de buurtsalon heeft wijkcoördinator Suzanne v.d. Heuvel en Jack Kampert ervoor gezorgd dat het op een andere dag kan, want zaterdag is geen optie in verband met het marktverkeer en bovendien was er geen personeel van Cure nog beschikbaar op zaterdag. Gelukkig hebben een paar personeelsleden zich vrijwillig gemeld die dit voor de Gildebuurt willen doen.

Inzet van betrokkenen:

Naast de medewerkers van Cure zijn er ook vrijwilligers van het Leger des Heils en mensen van Ergon groen & reiniging die zich op deze dag willen gaan inzetten. Het leger des Heils zorgt ervoor dat iedereen die meehelpt voorzien wordt van koffie en thee. Ook zorgen ze dat niemand van de helpers honger lijdt. Verder zorgen zij dat de speeltuin en het Bakkersplantsoentje er spic en span uit gaan zien.
De Ergon zet een veegwagen in zodat ook de straten en stoepen schoon zijn. Zij komen met wagens waarop oud-ijzer en papier afgevoerd kunnen worden. Via een mededelingenbord wordt u eraan herinnerd uw auto even te verzetten zodat ze dit klusje kunnen uitvoeren.

Cure zorgt voor twee kraakwagen.

Enkele spelregels:
 Dump geen illegaal afval
 Handhaaf de afgesproken tijden
 Luister naar de aanwijzingen van de medewerkers.
Bij twijfel of iets wel of niet aangeboden kan worden, overleg eerst even met een van de medewerkers. Dit voorkomt teleurstelling.

Wat mag:
Electrische apparaten (bruin/witgoed), oude meubels, ( eerst overleggen bij groot formaat) oud ijzer en metaal.

Niet mag:
Frituurvet of olie, klein chemisch afval ( oa accu’s, afgewerkte olie en oliefilters), oude medicijnen, tl-buizen, bouw en sloopafval, glas, autobanden, asbest, gevaarlijk afval en gevaarlijke (vluchtige) stoffen, tuinafval en kadavers.

Breng zelf uw spullen naar de kraakwagens maar heeft u hulp nodig met grote of zware objecten, meld dit ons tussen 9.00 en 10 uur ’s ochtends aan de kraam voor de Buurtsalon. Bij adressen die niet zijn doorgegeven, wordt niets opgehaald.

Oproep

Wie wil voor enkele uurtjes als vrijwilliger meedoen? Zo kun je ouderen een handje helpen die slecht ter been zijn of meehelpen de straten en boomspiegels op te schonen. Begin anders je voortuintje onkruidvrij te maken.

Message

Name


E-mail


WebSite