+
 1. Klankbordgroepbijeenkomst

  Leave a Comment

  Wooninc wil samen met de klankbordgroep op 17 september om 18.30 plannen bespreken over hoe verder met wijkontwikkeling. Dit proces wordt begeleid met bureau KAW.

   

 2. Nieuw! Leesclub

  Leave a Comment

  Nieuw Leesclub

  Leest u graag of vindt u het leuk om samen met anderen een boek te lezen en daarna over het boek van gedachte te wisselen, dan vindt u het vast gezellig om dit samen met een vast groepje mensen te doen.

  We starten op 10 september om 19.30uur met een leesclub. De bedoeling is dat iedereen hetzelfde boek leest dat in onderling overleg wordt uitgekozen. Na zes weken komen we op een maandagavond bij elkaar om onder het genot van een kopje koffie of thee over het boek te praten en tevens weer een ander boek te kiezen.

  Voor de boeken wordt gezorgd door de Buurtsalon.

  Lijkt u dit leuk en gezellig, geef u dan op bij Bakker 4. Er hebben zich al 5 buurtbewoners aangemeld.

  Misschien tot september !!!!!!!

 3. Hondenlosloopterrein tijdelijk gesloten

  Leave a Comment

  Wij vragen om begrip!

  Het hondenlosloopterrein is tijdelijk gesloten wegens een opknapbeurt. De grond is geëgaliseerd en er is nieuw gras gezaaid. Om dit  een nieuwe stevige grasmat te laten worden, mag er niet op gelopen worden. Laat staan 4 rennende poten van je viervoeter. Vandaar dat hangslot op de poorten. Medio mei verwachten we dat het gras stevig genoeg is om er weer overheen te gaan. Tijd voor een feestje dan voor alle hondenbezitters.

  Er is inmiddels een nieuwe bank geplaatst en er komt nog een nieuwe dennenboom dit jaar.

  hondentoilet 2018

 4. Schoonmaak actie 15 april

  Leave a Comment

  Schoonmaakactie op zondag 15 april van 10.00-14.00u

  Wij bieden u de mogelijkheid om afgedankte spullen kwijt te kunnen. Kijk dus op zolder of in de
  schuur en breng de spullen die u kwijt wilt naar de Bakkerstraat zijde Verwerstraat!

  Het is weer een hele tijd geleden ( oktober 2013) dat er een flinke schoonmaakactie in de Gildebuurt georganiseerd werd. Welnu op zondag 15 april gaat het weer gebeuren. Waarom op zondag zult u misschien denken? Dat komt omdat de gemeente altijd een planning en afspraken maakt een jaar daarvoor om op zaterdag dit soort acties te ondernemen. Na gezeur vanuit de buurtsalon heeft wijkcoördinator Suzanne v.d. Heuvel en Jack Kampert ervoor gezorgd dat het op een andere dag kan, want zaterdag is geen optie in verband met het marktverkeer en bovendien was er geen personeel van Cure nog beschikbaar op zaterdag. Gelukkig hebben een paar personeelsleden zich vrijwillig gemeld die dit voor de Gildebuurt willen doen.

  Inzet van betrokkenen:

  Naast de medewerkers van Cure zijn er ook vrijwilligers van het Leger des Heils en mensen van Ergon groen & reiniging die zich op deze dag willen gaan inzetten. Het leger des Heils zorgt ervoor dat iedereen die meehelpt voorzien wordt van koffie en thee. Ook zorgen ze dat niemand van de helpers honger lijdt. Verder zorgen zij dat de speeltuin en het Bakkersplantsoentje er spic en span uit gaan zien.
  De Ergon zet een veegwagen in zodat ook de straten en stoepen schoon zijn. Zij komen met wagens waarop oud-ijzer en papier afgevoerd kunnen worden. Via een mededelingenbord wordt u eraan herinnerd uw auto even te verzetten zodat ze dit klusje kunnen uitvoeren.

  Cure zorgt voor twee kraakwagen.

  Enkele spelregels:
   Dump geen illegaal afval
   Handhaaf de afgesproken tijden
   Luister naar de aanwijzingen van de medewerkers.
  Bij twijfel of iets wel of niet aangeboden kan worden, overleg eerst even met een van de medewerkers. Dit voorkomt teleurstelling.

  Wat mag:
  Electrische apparaten (bruin/witgoed), oude meubels, ( eerst overleggen bij groot formaat) oud ijzer en metaal.

  Niet mag:
  Frituurvet of olie, klein chemisch afval ( oa accu’s, afgewerkte olie en oliefilters), oude medicijnen, tl-buizen, bouw en sloopafval, glas, autobanden, asbest, gevaarlijk afval en gevaarlijke (vluchtige) stoffen, tuinafval en kadavers.

  Breng zelf uw spullen naar de kraakwagens maar heeft u hulp nodig met grote of zware objecten, meld dit ons tussen 9.00 en 10 uur ’s ochtends aan de kraam voor de Buurtsalon. Bij adressen die niet zijn doorgegeven, wordt niets opgehaald.

  Oproep

  Wie wil voor enkele uurtjes als vrijwilliger meedoen? Zo kun je ouderen een handje helpen die slecht ter been zijn of meehelpen de straten en boomspiegels op te schonen. Begin anders je voortuintje onkruidvrij te maken.

 5. Eindelijk een schommel

  Leave a Comment

  Eindelijk …. een schommel

  Bekostigd met een waardebon!

  Ook een goed idee waar de buurt blij van wordt?

   

  Vraag een waardebon aan!

  Klik hier of kijk onder “nieuws” en klik op “waardebon 2018”.

 6. Woonoverlast

  Leave a Comment

   Heb je zware overlast van je buren, dan is voor huurders van Wooninc het invullen van een klachtenformulier nodig. Daarin worden vragen gesteld die dieper op de zaak ingaan zodat er ook gerichter actie kan worden ondernomen door medewerkers van deze corporatie.

  “App je overlast” is bedoeld als 1ste contact. Zie het als een mailtje of telefoontje.

  Zie hier op de gemeente site de link naar waar u de applicatie kunt downloaden voor Android en Apple telefoons en een (uitleg-) film erover kunt vinden.

  U kunt ook het overlast formulier gebruiken